Cho thuê văn phòng, chung cư, căn hộ, nhà liền Hà Nội,Huyện Thường Tín

Cho thuê văn phòng, chung cư, căn hộ, nhà liền Hà Nội,Huyện Thường Tín

[X] ĐÓNG LẠI
Cho thuê, cho thue, can thue, cần thuê
Top Banner
 
Tỉnh / Thành
Hỗ trợ trực tuyến
support yahoo K.Doanh-Quảng cáo 01245.8888.99
support yahoo Ký gửi BĐS 01245.8888.99
support yahoo P.Chăm sóc KH 0974.694.299
support yahoo Hỗ Trợ kỹ thuật 0968.908.626
support yahoo Ký gửi BĐS 098.6886.975
Chia sẻ bạn bè
Ha-Noi-Huyen-Thuong-Tin
Mã tin Tiêu đề Hình ảnh Vị trí Diện tích
(m2)
Giá
Thời gian
89060 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2 ;. photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2 ;. | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 10-07-2014
Ngày up    : 10-07-2014
89009 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 .!! photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 .!! | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 08-07-2014
Ngày up    : 08-07-2014
89008 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, .,. Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, .,. | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 08-07-2014
Ngày up    : 08-07-2014
88983 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 ! photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 ! | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 07-07-2014
Ngày up    : 07-07-2014
88871 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, .!. photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, .!. | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 01-07-2014
Ngày up    : 01-07-2014
88745 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, ; photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, ; | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 26-06-2014
Ngày up    : 26-06-2014
88652 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 ;!; photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 ;!; | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 24-06-2014
Ngày up    : 24-06-2014
88647 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, ; photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, ; | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 24-06-2014
Ngày up    : 24-06-2014
88575 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, .;. photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, .;. | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 21-06-2014
Ngày up    : 21-06-2014
88483 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 ; photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 ; | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 2000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 18-06-2014
Ngày up    : 18-06-2014
88481 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, .. photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, .. | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 18-06-2014
Ngày up    : 18-06-2014
88266 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 ... photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 ... | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 12-06-2014
Ngày up    : 12-06-2014
88264 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2 photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2 | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 12-06-2014
Ngày up    : 12-06-2014
88248 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 ,; Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 ,; | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 2000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 11-06-2014
Ngày up    : 11-06-2014
88246 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, .. Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, .. | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 11-06-2014
Ngày up    : 11-06-2014
88172 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 !. Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 !. | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 2000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 07-06-2014
Ngày up    : 07-06-2014
88170 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, , Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, , | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 07-06-2014
Ngày up    : 07-06-2014
88142 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 .! Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 .! | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 06-06-2014
Ngày up    : 06-06-2014
88140 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, ! Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, ! | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 06-06-2014
Ngày up    : 06-06-2014
88110 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 .. Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 .. | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 05-06-2014
Ngày up    : 05-06-2014
88104 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, ;, Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, ;, | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 05-06-2014
Ngày up    : 05-06-2014
88058 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 !!! Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 !!! | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 04-06-2014
Ngày up    : 04-06-2014
87933 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 , Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 , | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 27-05-2014
Ngày up    : 27-05-2014
87890 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 ; Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 ; | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 22-05-2014
Ngày up    : 22-05-2014
87889 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương diện tích 3000m2, | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 22-05-2014
Ngày up    : 22-05-2014
87871 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 Cho thuê kho xưởng KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Hà Nội diện tích 1000 đến 3000m2 | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 21-05-2014
Ngày up    : 21-05-2014
87865 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội các diện tích 700, 1200, 2000, 2500 3000m2 ,!! Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội các diện tích 700, 1200, 2000, 2500 3000m2 ,!! | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000 37.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 21-05-2014
Ngày up    : 21-05-2014
86204 Cho thuê nhà xưởng dt 1000m2 KCN Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội Cho thuê nhà xưởng dt 1000m2 KCN Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 1000
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 25-02-2014
Ngày up    : 25-02-2014
85768 Cho thuê kho, nhà xưởng tại Xã Duyên Thái,Huyện Thường Tín,Hà Nội,diện tích 1000 m² Cho thuê kho, nhà xưởng tại Xã Duyên Thái,Huyện Thường Tín,Hà Nội,diện tích 1000 m² | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 1000
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 11-02-2014
Ngày up    : 11-02-2014
85763 Cho thuê kho, nhà xưởng tại Huyện Thường Tín,Hà Nội,diện tích 1700 m² Cho thuê kho, nhà xưởng tại Huyện Thường Tín,Hà Nội,diện tích 1700 m² | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 1700
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 11-02-2014
Ngày up    : 11-02-2014
84036 Cho thuê kho, nhà xưởng 250,300,500,1000m2 Tại Thường Tín Cho thuê kho, nhà xưởng 250,300,500,1000m2 Tại Thường Tín | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 1000
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 06-12-2013
Ngày up    : 06-12-2013
83971 Cho thuê 10.000m2 kho xưởng tại Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội ;!! Cho thuê 10.000m2 kho xưởng tại Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội ;!! | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 10000
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 05-12-2013
Ngày up    : 05-12-2013
83818 Cho thuê 10.000m2 kho xưởng tại Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội Cho thuê 10.000m2 kho xưởng tại Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 1000
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 03-12-2013
Ngày up    : 03-12-2013
83638 kho xưởng 1000,1500,2000m2 cho thuê Tại Quất Động, Thường Tín kho xưởng 1000,1500,2000m2 cho thuê Tại Quất Động, Thường Tín | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 1000
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 30-11-2013
Ngày up    : 30-11-2013
83617 thuê kho xưởng 800,1000,2000,3000m2 cho thuê Tại Duyên Thái, Thường Tín thuê kho xưởng 800,1000,2000,3000m2 cho thuê Tại Duyên Thái, Thường Tín | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 30-11-2013
Ngày up    : 30-11-2013
83614 Cho thuê kho xưởng 250,300,500 Tại Thường Tín, Hà Nội Cho thuê kho xưởng 250,300,500 Tại Thường Tín, Hà Nội | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 500
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 30-11-2013
Ngày up    : 30-11-2013
83351 Cho thuê kho xưởng 1250m2 tại Duyên Thái, Thường Tín Cho thuê kho xưởng 1250m2 tại Duyên Thái, Thường Tín | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 1250
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 26-11-2013
Ngày up    : 26-11-2013
83350 Cho thuê nhà kho, xưởng tại KCN Thường Tín, dt400,500,600,1000,5000m2 Cho thuê nhà kho, xưởng tại KCN Thường Tín, dt400,500,600,1000,5000m2 | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 1000
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 26-11-2013
Ngày up    : 26-11-2013
83232 cho thuê kho, nhà xưởng 1000-3000m2 tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi cho thuê kho, nhà xưởng 1000-3000m2 tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 23-11-2013
Ngày up    : 23-11-2013
83231 Cho thuê kho tại Quất Động, Thường Tín Cho thuê kho tại Quất Động, Thường Tín | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 6000
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 23-11-2013
Ngày up    : 23-11-2013
83229 Cho thuê kho xưởng 3000,4000,5000m2 tại cụm CN Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội Cho thuê kho xưởng 3000,4000,5000m2 tại cụm CN Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 5000
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 23-11-2013
Ngày up    : 23-11-2013
83228 Cho thuê kho xưởng 400, 600,800,1000m2 tại KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Cho thuê kho xưởng 400, 600,800,1000m2 tại KCN Hà Bình Phương, Thường Tín | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 1000
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 23-11-2013
Ngày up    : 23-11-2013
83227 Cho thuê kho xưởng tại Duyên Thái, Thường Tín, dt 1250m2 Cho thuê kho xưởng tại Duyên Thái, Thường Tín, dt 1250m2 | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 1250
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 23-11-2013
Ngày up    : 23-11-2013
83088 Kho xưởng 800m2, văn phòng cho thuê tại Duyên Thái, Thường Tín Kho xưởng 800m2, văn phòng cho thuê tại Duyên Thái, Thường Tín | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 800
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 14-11-2013
Ngày up    : 14-11-2013
83030 Cho thuê kho xưởng tại Cụm CN Hà Bình Phương, Thường Tín 	Cho thuê kho xưởng tại Cụm CN Hà Bình Phương, Thường Tín	 | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 1000
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 13-11-2013
Ngày up    : 13-11-2013
83029 Kho xưởng cho thuê dt400,500,600,1000,5000m2 tại KCN Hà Bình Phương, Thường Tín Kho xưởng cho thuê dt400,500,600,1000,5000m2 tại KCN Hà Bình Phương, Thường Tín | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 5000
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 13-11-2013
Ngày up    : 13-11-2013
82011 CHO THUÊ KHO XƯỞNG 3000M2 TẠI CỤM CN DUYÊN THÁI, THƯỜNG TÍN CHO THUÊ KHO XƯỞNG 3000M2 TẠI CỤM CN DUYÊN THÁI, THƯỜNG TÍN | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 3000
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 25-10-2013
Ngày up    : 25-10-2013
81925 Cho thuê đất kho xưởng tại Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội Cho thuê đất kho xưởng tại Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 1500
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 24-10-2013
Ngày up    : 24-10-2013
81916 Cho thuê kho, nhà xưởng tại khu công nghiệp Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội Cho thuê kho, nhà xưởng tại khu công nghiệp Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 700
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 24-10-2013
Ngày up    : 24-10-2013
81913 Cho thuê xưởng tại Cụm CN Hà Bình Phương, Thường Tín Cho thuê xưởng tại Cụm CN Hà Bình Phương, Thường Tín | Cần thuê, can thue Huyện Thường Tín - Hà Nội 1000
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 24-10-2013
Ngày up    : 24-10-2013
Trang    1   2   3   4  
Đối tác