Cho thuê văn phòng, chung cư, căn hộ, nhà liền Hà Nội,Huyện Thạch Thất

Cho thuê văn phòng, chung cư, căn hộ, nhà liền Hà Nội,Huyện Thạch Thất

[X] ĐÓNG LẠI
Cho thuê, cho thue, can thue, cần thuê
Top Banner
 
Tỉnh / Thành
Hỗ trợ trực tuyến
support yahoo K.Doanh-Quảng cáo 01245.8888.99
support yahoo Ký gửi BĐS 01245.8888.99
support yahoo P.Chăm sóc KH 0974.694.299
support yahoo Hỗ Trợ kỹ thuật 0968.908.626
support yahoo Ký gửi BĐS 098.6886.975
Chia sẻ bạn bè
Ha-Noi-Huyen-Thach-That
Mã tin Tiêu đề Hình ảnh Vị trí Diện tích
(m2)
Giá
Thời gian
89860 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 . photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 . | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 38.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 07-08-2014
Ngày up    : 07-08-2014
89741 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 ,.! photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 ,.! | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 42.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 02-08-2014
Ngày up    : 02-08-2014
89226 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 , photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 , | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 38.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 17-07-2014
Ngày up    : 17-07-2014
89058 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 . photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 . | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 38.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 10-07-2014
Ngày up    : 10-07-2014
89006 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 !,. photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 !,. | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 38.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 08-07-2014
Ngày up    : 08-07-2014
88880 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 . photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 . | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 38.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 02-07-2014
Ngày up    : 02-07-2014
88869 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 .!, photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 .!, | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 38.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 01-07-2014
Ngày up    : 01-07-2014
88751 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội các diện tích 700, 1200, 2000, 2500 3000m2 ;; photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội các diện tích 700, 1200, 2000, 2500 3000m2 ;; | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 37.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 26-06-2014
Ngày up    : 26-06-2014
88743 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 !,. photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 !,. | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 38.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 26-06-2014
Ngày up    : 26-06-2014
88645 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 ;!, photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 ;!, | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 38.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 24-06-2014
Ngày up    : 24-06-2014
88573 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 ,, photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 ,, | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 38.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 21-06-2014
Ngày up    : 21-06-2014
88531 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 ,;; photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 ,;; | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 38.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 19-06-2014
Ngày up    : 19-06-2014
88487 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội các diện tích 700, 1200, 2000, 2500 3000m2 ., photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội các diện tích 700, 1200, 2000, 2500 3000m2 ., | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 37.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 18-06-2014
Ngày up    : 18-06-2014
88479 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 , photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 , | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 38.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 18-06-2014
Ngày up    : 18-06-2014
88271 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội, cho thuê diện tích 600 đến 2500 m2 ;. photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội, cho thuê diện tích 600 đến 2500 m2 ;. | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 38.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 12-06-2014
Ngày up    : 12-06-2014
88270 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội các diện tích 700, 1200, 2000, 2500 3000m2 .! photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội các diện tích 700, 1200, 2000, 2500 3000m2 .! | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 2.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 12-06-2014
Ngày up    : 12-06-2014
88262 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 !; photo cho thuê nhà, cần thuê Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 !; | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 38.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 12-06-2014
Ngày up    : 12-06-2014
88253 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội, cho thuê diện tích 600 đến 2500 m2 ,.. Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội, cho thuê diện tích 600 đến 2500 m2 ,.. | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 38.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 11-06-2014
Ngày up    : 11-06-2014
88252 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội các diện tích 700, 1200, 2000, 2500 3000m2 ! Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội các diện tích 700, 1200, 2000, 2500 3000m2 ! | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 37.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 11-06-2014
Ngày up    : 11-06-2014
88244 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 ,.. Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 ,.. | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 38.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 11-06-2014
Ngày up    : 11-06-2014
88187 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 . Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 . | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 38.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 09-06-2014
Ngày up    : 09-06-2014
88168 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 !.. Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 !.. | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 38.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 07-06-2014
Ngày up    : 07-06-2014
88146 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội các diện tích 700, 1200, 2000, 2500 3000m2 .,. Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội các diện tích 700, 1200, 2000, 2500 3000m2 .,. | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2500 37.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 06-06-2014
Ngày up    : 06-06-2014
88138 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 , Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 , | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 38.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 06-06-2014
Ngày up    : 06-06-2014
88103 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 ., Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 ., | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 38.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 05-06-2014
Ngày up    : 05-06-2014
88056 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 ,. Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 ,. | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 38.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 04-06-2014
Ngày up    : 04-06-2014
87887 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà nội diện tích 2000m2 | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 38.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 22-05-2014
Ngày up    : 22-05-2014
87875 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội các diện tích 700, 1200, 2000, 2500 3000m2 , Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội các diện tích 700, 1200, 2000, 2500 3000m2 , | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2500 37.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 21-05-2014
Ngày up    : 21-05-2014
87869 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội, cho thuê diện tích 600 đến 2500 m2 .,. Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội, cho thuê diện tích 600 đến 2500 m2 .,. | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2500 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 21-05-2014
Ngày up    : 21-05-2014
87118 Cho thuê kho nhà xưởng khu công nghiệp Thạch Thất Hà Nội 2000m2 Cho thuê kho nhà xưởng khu công nghiệp Thạch Thất Hà Nội 2000m2 | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000
(Thỏa thuận)
Ngày đăng: 25-03-2014
Ngày up    : 25-03-2014
86712 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội các diện tích 700, 1200, 2000, 2500 3000m2 ;.! Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội các diện tích 700, 1200, 2000, 2500 3000m2 ;.! | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 37.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 12-03-2014
Ngày up    : 12-03-2014
86407 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội diện tích 2500m2 ,. Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội diện tích 2500m2 ,. | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2500 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 03-03-2014
Ngày up    : 03-03-2014
86197 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội, cho thuê diện tích 600 đến 2500 m2 ; Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội, cho thuê diện tích 600 đến 2500 m2 ; | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2500 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 25-02-2014
Ngày up    : 25-02-2014
86189 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội, diện tích 2000m2, ! Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội, diện tích 2000m2, ! | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 25-02-2014
Ngày up    : 25-02-2014
86187 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội các diện tích 700, 1200, 2000, 2500 3000m2 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội các diện tích 700, 1200, 2000, 2500 3000m2 | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 25-02-2014
Ngày up    : 25-02-2014
85200 ho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà Nội, diện tích 3000m2 ho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà Nội, diện tích 3000m2 | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 3000 35.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 06-01-2014
Ngày up    : 06-01-2014
85198 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội diện tích 2500m2 có cầu trục ;,; Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội diện tích 2500m2 có cầu trục ;,; | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2500 50.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 06-01-2014
Ngày up    : 06-01-2014
85190 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội, cho thuê diện tích 600 đến 2500 m2 ;; Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội, cho thuê diện tích 600 đến 2500 m2 ;; | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2500 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 06-01-2014
Ngày up    : 06-01-2014
85131 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội diện tích 2500m2 .!; Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội diện tích 2500m2 .!; | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2500 45.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 04-01-2014
Ngày up    : 04-01-2014
85129 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội diện tích 2500m2 .., Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội diện tích 2500m2 .., | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2500 45.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 04-01-2014
Ngày up    : 04-01-2014
85123 Kho xưởng KCN Tân Hồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh, diện tích 1500m2 ;,; Kho xưởng KCN Tân Hồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh, diện tích 1500m2 ;,; | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 1500 50.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 04-01-2014
Ngày up    : 04-01-2014
85122 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội, cho thuê diện tích 600 đến 2500 m2 ,! Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội, cho thuê diện tích 600 đến 2500 m2 ,! | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2500 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 04-01-2014
Ngày up    : 04-01-2014
84974 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội, cho thuê diện tích 600 đến 2500 m2 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội, cho thuê diện tích 600 đến 2500 m2 | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2500 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 31-12-2013
Ngày up    : 31-12-2013
84302 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà Nội, diện tích 3000m2 .! Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà Nội, diện tích 3000m2 .! | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 3000 35.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 12-12-2013
Ngày up    : 12-12-2013
84299 Kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội cho thuê diện tích 2500m2 có cầu trục Kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội cho thuê diện tích 2500m2 có cầu trục | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2500 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 12-12-2013
Ngày up    : 12-12-2013
84297 Cho thuê kho xưởng An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, diện tích 2700m2 ., Cho thuê kho xưởng An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, diện tích 2700m2 ., | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2700 80.000.000
(vnđ / tháng)
Ngày đăng: 12-12-2013
Ngày up    : 12-12-2013
83535 Kho xưởng KCN Thạch Thất cho thuê diện tích 5000m2. ,,. Kho xưởng KCN Thạch Thất cho thuê diện tích 5000m2. ,,. | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 5000 2
($/m2/tháng)
Ngày đăng: 28-11-2013
Ngày up    : 28-11-2013
83533 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội, diện tích 2000m2 . Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội, diện tích 2000m2 . | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2000 2
($/m2/tháng)
Ngày đăng: 28-11-2013
Ngày up    : 28-11-2013
83532 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà Nội, diện tích 3000m2 !.! Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất Hà Nội, diện tích 3000m2 !.! | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 3000 35.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 28-11-2013
Ngày up    : 28-11-2013
83528 Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội diện tích 2500m2 !; Cho thuê kho xưởng KCN Thạch Thất, Hà Nội diện tích 2500m2 !; | Cần thuê, can thue Huyện Thạch Thất - Hà Nội 2500 40.000
(vnđ / m2 / tháng)
Ngày đăng: 28-11-2013
Ngày up    : 28-11-2013
Trang    1   2  
Đối tác